Zámek Hrubý Rohozec, vrchol Kozákov, hrad Rotštejn, Klokočské skályProgram zájezdu

1. den: Návštěva zámku HRUBÝ ROHOZEC ležícího u řeky Jizery . Bělostný zámek, jehož základem byl gotický hrad. Dojezd na vyhlídkový vrch KOZÁKOV – rozhledna s výhledy na Český ráj , Pojizeří, Krkonoše, Jizerské hory, Ještěd aj. Odtud výlet zpočátku Zlatou stezkou Českého ráje , dále naučnou stezkou Kozákov a přes Kozákovskou Drábovnu do Loktuše. (zájemci o kratší variantu mohou pokračovat do Loktuše naším autobusem z Kozákova) Dále na zříceninu skalního hradu ROTŠTEJN, vyhlídka z horní části hradu, pokračujeme naučnou stezkou KLOKOČSKÉ SKÁLY do zajímavých skal KLOKOČSKÉ PRŮCHODY, přes vyhlídková místa a kolem skalních útvarů (např. Panáček, skalní věž Pavlač a Náhrobek, Růženčina věž, Zármutek aj.) na vyhlídku ZDENČINA SKÁLA a dále do Dolánek, kde bude čekat autobus.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem nebo mikrobusem
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • Cena nezahrnuje vstupné:
  • Hrubý Rohozec - 140 Kč plné, 100 Kč děti, senioři nad 65 let
  • Rozhledna na Kozákově - 30 Kč plné, 20 Kč děti
  • Rotštejn - 40 Kč plné, 25 Kč děti

Výlety

  • pojištění storna zájezdu (příplatek: 25 Kč)