Netradiční západní ČechyProgram zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hod. Výlet malebným údolím PRUNÉŘOVSKÉHO POTOKA po „Císařské cestě“ na hrad Hasištejn. Zřícenina gotického hradu HASIŠTEJN se nachází na skalnatém ostrohu, v areálu se nachází gotická kaple, zbytky paláce. Mohutná věž 22 m vysoká byla upravena na vyhlídku. Zastávka v městečku KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ – procházka centrem městečka a zámeckým parkem.
2. den: Výlet do oblasti města JÁCHYMOV (památka UNESCO), kde se nalézá muzeum Královská mincovna, doly. Výlet po naučné stezce JÁCHYMOVSKÉ PEKLO s informacemi o historii dolů, okolní přírodě a ekologii. KLÍNOVEC (1.244 m n. m.) - nejvyšší vrchol KRUŠNÝCH HOR a oblíbený turistický cíl s kamennou rozhlednou. BOŽÍ DAR – nejvýše položené město ve střední Evropě, centrum letní i zimní turistiky Turistika v malebné krušnohorské krajině v okolí Božího Daru, BOŽÍDARSKÉ RAŠELINIŠTĚ - přírodní rezervace, naučná stezka s typickou rašeliništní florou, případně Ježíškova cesta.
3. den: Přejezd do ÚDOLÍ STŘELY, kde jako první navštívíme cisterciácký klášter PLASY s unikátní barokní architekturou J.B. Santiniho. Dále následuje výlet ke skalním útvarům u obce ŽIHLE – žulový balvan Dědek, Bába, SKALNÍ MĚSTO VIKLAN. Městečko RABŠTEJN NAD STŘELOU – kde se nachází barokní zámek, klášter, zřícenina gotického hradu i soubor lidových staveb. Procházka po naučné stezce na vyhlídku HRABĚCÍ KŘÍŽ s pěkným výhledem na dominanty městečka. Návrat do Prahy ve večerních hod.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním přísl.)
  • 2x polopenzi

Výlety

  • pojištění storna zájezdu (příplatek: 60 Kč)
  • 1/1 pokoj, omezený počet, nutno ověřit dostupnost předem v CK (příplatek: 600 Kč)