Kazachstán - Země kočovníků, orlů a dechberoucích přírodních krásVydejte se s námi do největšího vnitrozemského státu světa, do země, která je vlastí kočovníků, orlů a nespoutaných divokých hor. Kazachstán je díky malebným horským jezerům, nad nimiž se zvedají panoramatické vysokohorské štíty, také nazýván středoasijským Švýcarskem. Kazachstán sice ve srovnání se sousedním Uzbekistánem poněkud nedosahuje takové četnosti a koncentrace historických památek a měst, ale za to v počtu přírodních skvostů a krás národních parků své návštěvníky přivádí do němého úžasu. A o kazašské historii i současnosti nám budou vypovídat jak nomádské tradice tohoto hrdého národa, tak i řada archeologických nalezišť a zachovalých památek, které nám připomenou bohatství a slávu měst na Hedvábné stezce. A že Kazachstán není jen kulturou zahleděnou do minulosti, ale především zemí budoucnosti, nám dokáže moderní metropole Astana i slavný kosmodrom Bajkonur. Zájezd provází Kamil Hanák.

Program zájezdu

1. den: z Prahy do ALMATY.
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:
7. den:
8. den:
9. den: po snídani zamíří naše cesta do archeologické lokality OTRAR a do blízkého mauzolea ARYSTAN BAB. Dále si prohlédneme malebné město TURKESTAN s mnoha symbolickými památkami typickými pro města Hedvábné stezky, především komplexu mauzolea súfíjského mystika CHODŽI AHMEDA JASÁVÍHO. Na nocleh ve městě KYZYLORDA dorazíme v nočních hodinách.
10. den:
11. den:
12. den:
13. den:
14. den:
15. den:

19.09. - 04.10.21 neděle - pondělí
snídaně letecky (Praha)
61 490 Kč
cena za 16 dní (15 nocí)

Cena zahrnuje

  • letenka Praha-Almaty, Kyzylorda-Astana a?Astana-Praha vč. let. tax a?poplatků v max. výši 18 000 Kč, doprava mikrobusem v rámci programu, návštěva Bajkonuru, 14x ubytování v?hotelu se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 7 900 Kč, pojištění léčebných výloh v?zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 960 Kč, do 80 000 Kč za 1 560 Kč